Dallmayr Kaffee partnerem Ceny Arnošta Lustiga

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

Cenu založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu, významného představitele českého společenského života a dlouholetého čestného člena Česko-izraelské smíšené obchodní komory.

Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011 se stal pražský biskup mons. Václav Malý. Druhou lauerátkou Ceny Arnošta Lustiga byla legendární česká hlasatelka Kamila Moučková. Třetím laureátem byl za rok 2013 zvolen Bedřich Utitz. Za rok 2014 byl oceněn Petr Sýkora. Pátým laureátem Ceny se pro rok 2015 stal spisovatel Jiří Stránský.

Laureátkou Ceny Arnošta Lustiga za rok 2016 je přední česká disidentka a chartistka paní Dana Němcová.

 

Zdroj: www.cenaarnostalustiga.cz

Galerie fotek