Konference ČAPPO s Petrol Media VIZE 2050 Cesta k evoluci kapalných paliv

Jako partneři PETROL Media jsme se zůčastnili Konference ČAPPO s Petrol Media VIZE 2050 Cesta k evoluci kapalných paliv.
Konference se konala 19.10.2021 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4.

Více informací o konferenci: https://www.petrol.cz/vize-2050