Mezinárodní konference EU Antitrust

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, se v termínu od 24. – 25. ledna 2022, konala mezinárodní konference EU ANTITRUST, které se účastnila i výkonná místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro soutěž Margrethe Vestager.

Moc si vážíme děkovného dopisu od Wolf Theiss.

Partneři akce: Wolf Theiss, Rowan Legal, Skils

Tematické zaměření konference:

  1. Vliv digitalizace, globalizace, pandemií a dalších hlavních trendů a vývoje na antimonopolní politiku EU, její cíle, doktrínu, vazby na jiné politiky a oblasti práva, teorie škod, klíčové definice atd.
  2. Přizpůsobení stávajících antimonopolních pravidel EU, přijetí nových nástrojů, norem a metod pro řešení současných problémů.
  3. Efektivita vymáhání antimonopolních pravidel, úloha a pravomoci soutěžních úřadů a
    soudů na úrovni EU a na národní úrovni, ochrana základních práv a principů práva.