První rok Latin Art Gallery v České republice

V prostorách objektu Dallmayr Kaffee v Jesenici, Praha-Západ, má stálou expozici a provozní zázemí Latin Art Gallery. K vidění jsou zde malby, fotografie, speciální techniky a grafiky umělců, kteří mají vztah k hispánské kultuře. Součástí galerie je art shop, kde je možné zakoupit vystavovaná díla a další produkty.

Během roku 2012 uspořádala Latin Art Gallery několik vernisáží a úspěšných výstav současného latinskoamerického umění. Akce byly vždy doprovázeny řadou dalších vystoupení hudebních, tanečních a gastronomických. Podávala se skvělá vína a lahůdky z exotických zemí, odkud vystavovaní umělci pochází. Galerii také navštívily významné osobnosti, které se zajímají o obchod, umění a kulturu cizích zemí (například Helena Vondráčková, Karel Gott, Jose Luis Bernal – velvyslanec Mexika, Marita Landaveri Porturas – velvyslankyně Peru, Victor Leon Hernández – velvyslanec Venezuely, Diana Espino de Pugliese – velvyslankyně Uruguaye, Scarlet Danielli Moreno – konzulka Hondurasu a mnoho dalších).

,,Jsem ráda, že je o latinskoamerickou kulturu v České republice stále větší zájem a já ji mohu prezentovat české veřejnosti,“říká zakladatelka Latin Art Gallery Katerina Bohac Linares, venezuelská malířka s českými kořeny.

V roce 2013 dostal jasné obrysy také projekt Latinskoamerického kulturního centra (LAC), jehož hlavním cílem je propagovat latinskoamerickou kulturu, nabídnout pomoc všem členům této komunity v České republice a podporovat integraci Latinoameričanů do života a zvyků české společnosti.

LAC by mělo postupně sloužit občanům i návštěvníkům Prahy, milovníkům exotické kultury a všem cizincům. K tomu účelu pořádá LAC řadu workshopů, kurzů i dalších veřejných akcí, které jsou skvělou příležitostí k setkávání a výměně nápadů, ke sdílení idejí a zkušeností mezi rozdílnými kulturami. Ať už se jedná o autorská čtení, koncerty, taneční vystoupení, poznatky z oblasti cestovního ruchu či vzdělávání.

Doufáme, že i v dalším roce bude zájem o latinskoamerickou kulturu stoupat a budeme se těšit na vaši návštěvu stálé expozice, nebo některé z plánovaných výstav.

Děkujeme sponzorům:

Dallmayr Kaffee, Sivek Hotels, Pepsi, Swiss cheese, Productos Latinos, Las Adelitas, la Flamenkeria, Acentos de Praga, Unicredit Bank, Atelier Layout, Vino Perú, Ca DeiFiori, Monchocolatier, Nielsen

www.latin-art.com