Rozum a cit

Každý z nás někam ve společnosti patří, každý má vedle sebe nějaké blízké. Některé opuštěné děti nikdy vlastní rodinu nepoznaly. Jsou to ztracené děti bez lásky. Je mezi námi dost těch, kteří dovedou dát opuštěnému dítěti domov, lásku a bezpečí. Jenom je třeba najít je, pomáhat jim a vážit si jich. JSOU TO NÁHRADNÍ RODINY.

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996, jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

Velmi úzká a provázaná je odborná spolupráce s Občanským sdružením Rozum a Cit, které nabízí náhradním rodinám prostřednictvím svých služeb podporu, která vede k porozumění chování a potřeb dětí a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou.
Společným cílem obou organizací je též snaha o vytváření vhodných podmínek pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíříme myšlenku náhradního rodičovství a ovlivňujeme rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti.

Galerie fotek