Slavení Stovky Revue PROSTOR v Latin Art Gallery!

Dallmayr Kaffee je partnerem Revue PROSTOR.

Revue PROSTOR je prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života.

Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. V samizdatové, „zakonspirované“ podobě vycházel až do roku 1989, celkem 12 čísel (kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy).

Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera, který jakožto vydavatel rovněž řídil redakční kruh časopisu, jehož členy byli Rudolf Starý (pozdější šéfredaktor), Jan Vávra, Josef Kroutvor, Milan Hanuš (pozdější výkonný redaktor) a Stanislava Přádná.

Nechyběli jsme ani při příležitosti oslavy 100. vydání, která se konala v Latin Art Gallery. K oslavě též přispěl koncert kapely Louka band. Součástí „Stovky“ byly také rozhovory o důležitosti integrálního vzdělávání a promýšlení podstatných otázek lidského života v kontextu přelomové doby.

Galerie fotek