Terapeutické centrum a kavárna Modré dveře

Terapeutické centrum Modré dveře nacházející se v Kostelci nad Černými lesy je v regionu unikátní zařízení, které nabízí komplexní psychosociální služby a rozvíjí tak region Prahy východ. Od roku 2012 poskytuje centrum sociální služby a to konkrétně sociální rehabilitaci a sociální aktivizaci pro seniory a osoby se zdravotním postižením a také krizovou pomoc pro všechny osoby v krizi. V roce 2014 se nabídka služeb ještě rozšířila o odborné sociální poradenství, přičemž všechny tyto služby jsou poskytovány bez úhrady. Mnohým klientům, kteří museli dříve dojíždět za takovýmito službami do Prahy, Kolína či Kutné Hory, což pro ně bylo zatěžující a leckdy nerealizovatelné vzhledem k jejich zdravotnímu omezení, se tak otevřela možnost využívat služby v místě, nebo nedaleko jejich bydliště. Kromě sociálních služeb jsou v rámci komplexní nabídky centra též poskytovány služby psychoterapeutické a je otevřena také ordinace klinického psychologa. V centru se setkávají osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním, ale též jejich příbuzní, blízké okolí a všechny osoby, které se nacházejí ve složité zdravotní či sociální situaci, kterou nejsou schopny svépomocně řešit a potřebují pomoc a podporu.

Vedle poskytování služeb je dalším zásadním úkolem sdružení destigmatizace duševního onemocnění či psychických potíží například formou pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro veřejnost. Ve spolupráci s kavárnou Modré dveře je rozšiřována nabídka kulturních akcí města, jsou pořádány přednášky, koncerty, dny otevřených dveří, na zahradě Modrých dveří probíhají každoročně vánoční akce a jarmarky, které Dallmayr Kaffee podporuje nejen poskytnutím kávy a dalším materiálem, ale i svou účastí. Snahou je přiblížit veřejnosti specifika osob se zdravotním postižením a odstraňovat předsudky, které se ve společnosti u problematiky integrace hendikepovaných osob vyskytují.
Vhodnou formou integrace znevýhodněných osob je nácvikový program na posílení pracovních dovedností, který Terapeutické centrum realizuje ve spolupráci s kavárnou Modré dveře. Klienti se zde s poměrně malou – ovšem nutnou – mírou podpory velmi ochotně a trpělivě zapojují do pracovních procesů. Technologie a materiál a především odborná školení o přípravě kávy také zajišťuje společnost Dallmayr. Cílem tohoto programu je posílit kompetence a dovednosti, podpořit soběstačnost a nezávislost klientů v oblasti sociální, ale též ekonomické. Klienti získávají praktické pracovní dovednosti i motorické schopnosti a mohou zlepšit svoji ekonomickou situaci přivýdělkem. Zájem klientů o práci v kavárně ukazuje na pozitivní trend, kdy se osoby s hendikepem různého charakteru snaží aktivně zapojit do běžného života, být více soběstačné a současně užitečné. Ačkoliv existuje značná poptávka po pracovním uplatnění handicapovaných, na pracovním trhu je pro ně stále nedostatek míst.

U mnohých klientů je práce v Kavárně Modré dveře první pracovní zkušenost a jediná možnost přivýdělku, která zároveň respektuje jejich fyzické či psychické omezení. Vzhledem k jejich zdravotnímu omezení potřebují individuální přístup a často též zkrácenou formu pracovního úvazku. Personál kavárny, kterou provozuje partnerská firma Sivek Hotels, trpělivě pomáhá v začleňování lidí s handicapem do pracovního procesu. Pokud navštívíte kavárnu Modré dveře, čeká vás nejen příjemné posezení u lahodné kávy Dallmayr a čerstvých zákusků, ale můžete se zde setkat právě s klienty Terapeutického centra, kteří pomáhají s obsluhou, učí se prodejním zásadám a přitom čelí jistému tlaku na profesionální výkon. Tyto zkušenosti, získání dovedností a poznání vlastních možností a limitů jim pomohou si případně vybrat oblast jejich budoucího povolání.

Práce s klienty v kavárně i v rámci dalších terapií centra zlepšuje kromě sociálních a pracovních dovedností též jejich sebevědomí a sebedůvěru. Klienti si uvědomují, že jejich práce má smysl a je prospěšná a současně se zlepšují vztahy v komunitě. Dochází k vzájemnému poznání a odbourání některých předsudků.

Společně s prací v kavárně nabízí Terapeutické centrum Modré dveře klientům též podporu při hledání zaměstnání v rámci programu Jobklub, kdy je s klientem individuálně mapována situace na pracovním trhu, učí se využívat informační zdroje a reagovat na vhodné nabídky a díky Sociální poradně se též orientovat v pracovně právních podmínkách. V rámci tréninku sociálních dovedností si zase zlepšuje prezentační a komunikační dovednosti.

Podporu vyjádřila svojí návštěvou také řada významných osobností, které klienti Modrých dveří obsluhovali, například kardinál Dominik Duka, nebo ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, bývalá první dáma Livie Klausová či princezna a princ z Liechtensteinů. Prostory jsou inspirující i pro řadu umělců – v zahradě Modrých dveří vedl výtvarný workshop John Ligtenberg, holandský malíř a držitel ceny Sandra Botticelliho ve Florencii.

www.modredvere.cz

 

O návštěvě kardinála Dominika Duky a Lichtensteinské princezny s princem v kavárně Modré dveře, kde partnerem bylo opět Dallmayr Kaffee, si můžete přečíst zde.

Galerie fotek