Výstava ,,Šlechtická poselství – 75 let poté“

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Výstava pojednává o iniciativách české šlechty v čase nejvyššího ohrožení země nacismem v letech 1938 a 1939. Tehdy její představitelé podepsali dvě deklarace, ve kterých vyjádřili svou bezvýhradnou věrnost své vlasti a českému národu. Hlavním výstavním artiklem budou především genealogické tabule graficky zachycující signatáře deklarací a jejich rodiny.

První prohlášení podepsalo 12 příslušníků české zemské šlechty, potomků někdejších spolutvůrců a nositelů české státnosti. Stalo se tak 17. 9. 1938 a deklarace byla adresována prezidentovi republiky Edvardu Benešovi. Druhá deklarace nesoucí název Prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939 byla určena jeho nástupci v prezidentském úřadu Emilu Háchovi a podepsáno je pod ní již 85 zástupců z 33 šlechtických rodů. Dne 7. září 2014 uběhne 75 let od jejího zveřejnění. Jednotlivé panely na výstavě přinesou informace o historii, rodovém zázemí, sídlech a hlavních postavách rodů a jednotlivých rodin všech signatářů druhé z deklarací.

Výstava je pokračováním projektu „Šlechtická poselství“, který byl zahájen v roce 2012 na zámku Potštejn, pod záštitou Jeho Eminence kardinála Dominika Duky OP.

Po ukončení na Pražském hradě by se měla výstava stát výstavou putovní po Čechách, Moravě a Slezsku a snad i za hranicemi České republiky. Měla by putovat pět let až do září 2019, kdy bude připomínáno 80. výročí výše zmiňovaných událostí. Tehdy by se měla stát stálou výstavou a obohacena o faktografické záznamy ze svého putování trvale zakotvit v právě znovuotevírané budově Národního muzea, které tolik předků signatářů kdysi spoluzakládalo.

Konání výstavy: 6. 9. 2014 – 5. 10. 2014 (Otevírací doba: 10 – 17,00)

vstup zdarma
doba prohlídky: 40 minut

Mladotův dům – Pražský hrad

Vikářská 37, Praha 1 – Hradčany