Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje tak svým zaměstnancům bezplatně odevzdat k recyklaci odpadní  elektrozařízení, baterie a akumulátory.

Kolegy tak motivujeme k ekologickému smýšlení a pohodlnému nakládání s elektroodpadem bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru

Vysloužilé elektrospotřebiče a baterie z domácností mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu. Projekt umožňuje i bezplatný svoz a následnou recyklaci velkého elektroodpadu.

Cílem je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadních elektrozařízení. Ta mohou obsahovat mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu jsou společnosti REMA, které se specializují na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice.

Více informací o projektu ZELENÁ FIRMA naleznete ZDE.

Mohlo by Vás zajímat