Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Dallmayr Vending & Office, k.s.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování:
ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: září2020 až srpen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013256


Stručný popis:

Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a
kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zároveň bude zvýšena adaptabilita starších pracovníků, kteří budou zapojeni do projektu.

Klíčové aktivity:

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti