Fair Trade

Fair Trade podporuje znevýhodněné rodiny producentů v Africe, Asii, Latinské Americe a zlepšuje jejich životní a pracovní podmínky prostřednictvím spravedlivého obchodu. To například zahrnuje jistý příjem malých pěstitelů kávy prostřednictvím struktury spravedlivého obchodu a minimální mzdy pro malé zemědělce.

Certifikovaná káva z udržitelného zemědělství je často jako taková zřetelně označována. To však neznamená, že pouze tyto kávy jsou pěstované udržitelným způsobem a prodávané v souladu s Fair Trade. Taková zrna mohou pocházet i z farem, které fungují ekonomicky, environmentálně a sociálně udržitelně, ale nemají žádnou certifikaci.